Cinelli Vigorelli Electric Steel - Frameset

Cinelli Vigorelli Electric Steel - Frameset

₪3,970.00מחיר

שלדת הויגורלי החדשה פותחה בשיתוף עם רוכבי קבוצת הקריטריום צ׳ינלי כרום והפלדה חוזרת לעולם התחרותי במירוצי הקריטריום. חלוקת משקל ייחודית שרק פלדה יכולה לאפשר בזכות שינויי עובי הפלדה בצינורות במקומות שונים. גיאומטריה תגובתית במיוחד שמביאה למינימום את אובדן האנרגיה. לשלדה ציר מרכזי גבוה במיוחד כדי לאפשר דיווש המשכי בכל עיקול. כמו כל שלדות צ׳ינלי, עשויה צינורות Columbus :)
 

צבע: Electric Italo